Yritysten välinen viestintä ja oppiminen

Yritysten välisen tietojenvaihdon ja yhteistyön edistämiseksi yritys järjesti yritysten välistä oppimisvaihtotoimintaa. Tässä toiminnassa opimme paremmin erinomaisesta tapausten jakamisesta. Yhtä lailla opimme ammattimaista tapaa ratkaista liiketoimintaprosessit, parantaa ratkaista ongelmia, toisaalta se on myös hyvä tapa parantaa yritysten välistä yhteistyötä, parantaa viestintää ja yhteistyötä yksiköiden välillä. Joten nicejune-perheestä tulee harmonisoitumpi, niin että parannetaan yrityksen yhteenkuuluvuutta, yrityksen tiimihenkeä, anna meistä tulee entistä innostuneempia tulevaisuudessa.